• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрх" хүндэт тэмдгээр шагналаа. 2014.08.19