• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүн амины гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийн судалгаа (2012 он)

Хүн амины гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн үндэсний хууль тогтоомж болон олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөө хэрхэн хангагдаж байгаа эсэх болон тэдгээрийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судалж, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас хэрэгт холбогдож байгаа тохиолдолд дүн шинжилгээ хийж судалгааны дүнг гарган холбогдох байгууллагуудад санал зөвлөмж тавих, тодорхой арга хэмжээ авахуулах зорилгоор Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 2012 оны 1 дүгээр сард ШШГЕГ-ын харьяа эмэгтэйчүүдийн хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж буй эмэгтэйчүүдийн дунд судалгаа явууллаа.
Судалгааг эндээс үзнэ үү.
Үзэх