• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд хэвлэл мэдээллийн үүрэг, оролцоо” сэдвээр сэтгүүлчдэд сургалт явууллаа.2014.06.16