• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт хохирсон хүүхдүүд ба Хэрэг шийдвэрлэлт -баримтын дүн шинжилгээ

Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн судалгаа-2020 он
Үзэх