• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхийн судалгаа

Судалгааны тайланг багцлан УИХ-д өргөн барьсан илтгэлийг эндээс үзнэ үү.
Үзэх