• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Хөдөлмөрлөх эрх” баруун бүсийн сургалтанд оролцлоо

2015 оны 6 дугаар сарын 15-17 өдрүүдэд Хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийн тулгамдаж буй асуудлаар Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны идэвхитэн сонгуультан, гишүүд, ХБНГУ-ын Фридрих Эбертийн Сангийн тэргүүн, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хөдөлмөр хяналтын улсын байцаагч нартай харилцан санал солилцлоо. Мөн сургалтанд оролцогчдод орон нутагт хөдөлмөрийн харилцаанд тулгамдаж байгаа хүний эрхийн талаар товч илтгэл тавьлаа.