• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цагдан хорих байрны нөхцөл байдалтай танилцлаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дорнод аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Д.Дугарсүрэн ШШГЕГ-ын харъяа Дорнод аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрны нөхцөл байдал, хоригдож буй хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилттэй танилцаж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар чиглэл өгч ажиллалаа.