• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой бичил уурхай" төслийг хэрэгжүүлж байна