• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Шинэчлэн найруулсан эрүүгийн хууль" өглөөний уулзалт