• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Шинэ өдөр" сургамжит өгүүллэг (комикс)

Эрх эдлэгч онцгой субъект болохынх нь хувьд хүүхдийн нэр төр, эрх, ашиг сонирхлыг цаг ямагт хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Насанд хүрэгчдээс хамааралтай байдаг онцгой шинж нь хүүхдийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд эрх зүйн хамгаалалт авахад нь саад болох ёсгүй юм.

Төр, байгууллага, хувь хүн, эцэг эх аливаа шийдвэр гаргах, үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд харгалзан үзэх шаардлагатай бөгөөд тэдний эрхийг хамгаалж, хөхиүлэн дэмжихэд бүгд үүрэг хүлээх төдийгүй, эрхээ мэдэж, шаардахад хүүхдийн өөрийн оролцоо ч чухал билээ.

Тиймээс хүүхдийн эрхийн зөрчил, түүнийг мэдээлэх, шийдвэрлэх арга замын талаарх өсвөр үе, залуучууд, эцэг эхчүүдийн мэдлэг, ойлголтыг бэхжүүлэх, хүүхдийн эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэхүү зурагт номыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс эрхлэн хэвлүүлэв.

"Шинэ өдөр" зурагт ном
Үзэх