• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГЕГ-ын харьяа нээлттэй, хаалттай 407 дугаар ангийн албан хаагчдад сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

ХЭҮК-ын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн, хууль зүйн доктор Я.Цэлмэн “Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа”-ны талаар танилцуулга хийж, алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх боломжийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны хүрээнд ШШГЕГ-ын харьяа 407 дугаар нээлттэй, хаалттай ангийн алба хаагчдад “Хууль, олон улсын гэрээнд эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус харьцаа, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх хүний эрх тусгагдсан нь” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Хорих ангийн нөхцөл байдалтай танилцаж, хоригдож байгаа иргэдээс гаргасан зарим санал, хүсэлтийг хорих ангийн удирдлагатай хамтран шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.

320701364_547319257278224_6247272433816354603_n.jpg

321855109_645802890672395_1539001356589165101_n.jpg

320273345_491150096493194_6540394959268486301_n.jpg

319286868_6326134590754191_7015924734765235167_n.jpg

318595659_840989887015421_7321212222561781975_n.jpg

321855109_645802890672395_1539001356589165101_n (1).jpg