• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эрдэнэбулган сумын 7 дугаар багийн иргэдэд Хүний эрхийн үндсэний комиссын үйл ажиллагааны талаар танилцуулга мэдээлэл хийлээ

Флом олон улсын байгууллага, 7-р багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтан нартай хамтран Эрдэнэбулган сумын 7 дугаар багийн 31 иргэдэд Хүний эрхийн үндсэний комиссын үйл ажиллагааны талаар танилцуулга мэдээлэл өгч, тус багийн номын санд Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 14, 15, 16 дахь илтгэл тус бүр нэг, Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний комисст гомдол гаргах нь гарын авлага өгөв.