• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эхний 11 сарын байдлаар 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгөөд байна

2017 оны эхний 10 сарын байдлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нийт 1007 хүнд 271 цаг 54 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгснөөс Улаанбаатар хотод нийт 131 иргэнд 32 цаг 41 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.   Мөн 2017 оны хагас жилийн байдлаар утсаар 77, цахимаар 7, биечлэн 659 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 16291 минут буюу 271 цагийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Үүнээс Улаанбаатар хотод 131 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 32.4 цагийн, орон нутагт 612 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 239 цагийн хууль зүйн зөвлөгөөг тус тус өгч ажиллажээ. № Эрхийн төрөл Тоо 1. Хууль зүйн туслалцаа авах эрх 298 2. Хөдөлмөрлөх эрх 161 3. Эд мөнгөний тусламж авах эрх 17 4. Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх 36 5. Гэр бүл цуцлалт 14 6. Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх 26 7. Өмчлөх эрх 45 8. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрх 17 9. Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх 28 10. Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх 28 11. Гэр бүлийн хүчирхийлэл 32 12. Хохирол нөхөн төлүүлэх эрх 28 13. Хүүхдийн эрх 14 14. Хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрх 0 15. Сурч боловсрох эрх 4   Нийт 743   Нийт хандсан тоо Хэлбэр Нийт минут Утас Цахим Биечлэн Улаанбаатар 131 18 7 106 1945 Архангай 7 0 0 7 190 Баян-Өлгий 29 1 0 27 745 Баянхонгор 13 1 0 12 753 Булган 24 0 0 24 610 Говь-Алтай 40 8 0 32 880 Говьсүмбэр 12 2 0 9 235 Дорноговь 41 7 0 32 1025 Дорнод 21 1 0 20 440 Дундговь 27 4 0 23 595 Завхан 30 3 0 27 689 Орхон 49 2 0 47 960 Өвөрхангай 36 0 0 5 125 Өмнөговь 16 2 0 32 860 Сүхбаатар 23 1 0 22 516 Сэлэнгэ 36 3 0 33 1106 Төв 18 4 0 14 300 Увс 31 6 0 29 775 Ховд 20 2 0 18 550 Хөвсгөл 68 11 0 57 891 Хэнтий 56 6 0 56 1599 Дархан 28 1 0 27 502 Нийт 743 77 7 659 16291