• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ёсзүйн дүрэм

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны ажилтны ёс зүйн дүрэм (2014 он)
Үзэх