• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дүрэм, журам

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
Үзэх
Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, шалгаж шийдвэрлэх, хяналт тавих журам
Үзэх
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Тамгын газрын ажилтны ёс зүйн дүрэм (2019 он)
Үзэх
Шагнал урамшуулал олгох журам
Үзэх
ХЭҮК-ын дэргэдэх Иргэний нийгмийн зөвлөлийн дүрэм (2020 он)
Үзэх