• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Өсвөр насны охидын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхийн асуудал-судалгаа

Өсвөр насны охидын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхийн асуудал судалгаа-2018 он
Үзэх