• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Өсвөр насны охидын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрх" сэдэвт сургалт боллоо

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Флом олон Улсын байгууллагатай "Өсвөр насны охидын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эрхийн” талаар 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөг 1 дүгээр сард баталсан.Төлөвлөгөөний дагуу 3 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд 1 дүгээр сургуулийн 67 охидыг хамруулсан сургалт Эрүүл мэндийн газар, Флом олон улсын байгууллагатай  хамтран зохион байгууллаа.