• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2-р сургуулийнханд сургалт явуулав

2016.09.21-нд Говьсүмбэр аймгийн 12 жилийн 2 – р сургуулийн захиалгаар Аймгийн Шүүх, Цагдаагийн тасгийн ГХУС-тасагтай хамтран тус сургуулийн нийт 32 багш алба хаагчдад дараах мэдээллүүдийг өгч сургалт зохион байгуулан ажиллав. 1."Хүний эрхийн Үндэсний Комисс” түүний үйл ажиллагаа 2.Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх явц 3.Шүүх хуралдааны явц, шинээр батлагдан гарсан хуулийн танилцуулга 4.Тамхины тухай хуулийн хэрэгжилт 5.Цаашид хамтран ажиллах талаар сургалтын дараагаар тус тус ярилцаж саналаа солилцов.