• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2017 оны 9, 10 дугаар сард 48 хяналт шалгалтыг хийлээ

  Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2017 оны 9, 10 дугаар сард үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасны дагуу  48 нийт 42 обьектод хяналт шалгалт хийлээ. Хүний эрхийн хяналт шалгалтад Хилийн мэргэжлийн алба, Мэргэжлийн хяналтын орон нутаг дахь хэлтэс, ШШГЕГ-ын харьяа төвлөрсөн хорих анги, цагдан хорих байр, аймгууд дахь Цагдаагийн газрын харьяа захиргааны журмаар саатуулах байр, эрүүлжүүлэх байрууд зэрэг хамрагдсан байна.