• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан

2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-оос 2014 онд хийсэн хяналт шалгалтын дүн мэдээ (2014 оны 10 дугаар сарын байдлаар)
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх