• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2022 оны 01 дүгээр улирлын статистик мэдээ

.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан
Үзэх
"ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ-2021"
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан
Үзэх
2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх
ХЭҮК-оос 2014 онд хийсэн хяналт шалгалтын дүн мэдээ (2014 оны 10 дугаар сарын байдлаар)
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан
Үзэх