• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Үзэх
2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Үзэх
2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-ын 2018 оны хяналт шалгалт явуулах төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-оос 2017 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-оос 2016 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх