• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Үзэх
2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Үзэх
2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Үзэх
2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-ын 2018 оны хяналт шалгалт явуулах төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-оос 2017 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
ХЭҮК-оос 2016 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх