• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

31 иргэнд хуульзүйн зөвлөгөө өглөө

2016 онд ХЭҮК-ын Төв аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн У.Чойжилсүрэн нь нийт 31 иргэнд 818 минутын хуульзүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
  Иргэд дараах асуудлаар бидэнд хандлаа. Үүнд: Тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх Эд мөнгөний тусламж авах эрх Байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргах эрх Хүүхдийн эрх Хөдөлмөрлөх эрх Гэр бүлийн хүчирхийлэл Өмгөөлүүлэх эрх Гэр бүл цуцлалт, Тэжээн тэтгүүлэх эрх Хуульзүйн туслалцаа авах эрх Иргэний хэргийн асуудал Тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх