• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Мэдээ

Нийт 2379 мэдээнээс 2121-2160-г харуулж байна

2006 онд зохион байгуулсан "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга хэмжээ

2013-02-26
АймагОгноо Үйл ажиллагаа Архангай 2006.05.14-17) Өвөрхангай2006.05.18-25 2006.06.01-04) Баянхонгор 2006.05.26-31) Иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ...

2007 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа

2013-02-26
Хуулийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтын тухайд: Цагдаагийн академид зохион байгуулсан цагдаагийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд "Хүний эрх ба ...

Дотоод хамтын ажиллагаа

2013-02-26
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хуулинд заасан ...

2008 онд зохион байгуулсан "Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга хэмжээ

2013-02-26
Аймаг (Огноо) Үйл ажиллагаа Говь-Алтай (2008.09.29-30) Говьсүмбэр (2008.10.02-03) Иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ажиллагаа ...

2003 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа

2013-02-25
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Стратеги зорилтын хүрээнд: Комисс нь хүний эрхийн боловсролыг хөхиүлэн дэмжих стратеги төлөвлөгөөгөө: ...

Гадаад хамтын ажиллагаа

2013-02-25
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн дөрөвдүгээр бүлгийн Комиссын бүрэн эрх хэсгийн 13.2.2-зүйлд "Олон улсын, бүсийн, хүний эрхийн ...

2004 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаа

2013-02-25
Мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокурор зэрэг хуулийн байгууллагын албан хаагчдад зориулан дараах сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.Үүнд: Баривчлах, цагдан хориход ...

2002 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа

2013-02-23
Хүний эрхийн боловсролын чиглэлээр Комиссоос зохион байгуулах үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах ажил 2001 оны 5 ...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүдийг чөлөөлж, томиллоо

2013-02-23
УИХ-ын чуулганы 2013 оны 1 дүгээр сарын 31-ны хуралдаанаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүдийг чөлөөлөх, томилох тухай асуудлыг ...

2001 онд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа

2013-02-23
Монгол Улсад хүний эрхийн талаарх олон нийтийн ухамсар, мэдлэг сул дорой бөгөөд төр, засгийн байгууллагын удирдлага, холбогдох албан ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын шинэ гишүүд тангараг өргөлөө

2013-02-23
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын зарим гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болж байгаатай холбогдуулан УИХ-аас Комиссын гишүүдийг ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс уриалга гаргалаа

2013-02-23
Монгол Улсын иргэн Т.Аятунгаа нь 2013 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хандаж өөрийн ...

“Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” олон улсын бага хурлын хөтөлбөр

2013-02-22
[attachment=89:"Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх" олон улсын бага хурлын хөтөлбөр]

Гомдол шийдвэрлэх ажиллагаа

2013-02-22
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Комисс нь хүний эрхийг сахин хамгаалах чиг үүрэгтэй ...

"Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” олон улсын бага хурлаас гаргасан зөвлөмж

2013-02-22
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс "Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх” сэдэвт олон улсын ...

"Монгол улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх" олон улсын бага хурлын илтгэлүүд

2013-02-22
[attachment=92:"Монгол Улс дахь уул уурхайн бизнес ба хүний эрх" Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадорж] [attachment=100:"Уул ...

Баримтат мэдээлэл

2013-02-22
Баримтат мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Хууль зүйн зөвлөгөө

2013-02-20
Комисс нь иргэн, аж, ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчлийн талаарх өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч ...

Пүрэвийн ОЮУНЧИМЭГ

2013-02-20
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Пүрэвийн ОЮУНЧИМЭГ Төрсөн огноо, газар: 1964 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Боловсрол: ...

Судалгаа

2013-02-20
Нийгэм дэх хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлыг гүнзгийрүүлэн судлах, учир шалтгаан, үр дагаврыг илрүүлэх зорилгоор Комисс тодорхой сэдвээр ...

Төлөөлөн нэхэмжлэл

2013-02-20
Төлөөлөн нэхэмжлэл гаргахдаа: Төлөөлөн нэхэмжлэл гаргахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээний холбогдох зүйл заалтыг үндэслэл ...