• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ковид-19 цар тахлын үеэр хүний амь нас, аюулгүй байдлыг хамгаалах, хөл хориог сахиулахтай холбоотой хүний эрхийн асуудал

Ковид-19 цар тахлын үеэр хүний амь нас, аюулгүй байдлыг хамгаалах, хөл хориог сахиулахтай холбоотой хүний эрхийн асуудал
Үзэх