• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхийн үндэсний индекс боловсруулах арга, аргачлал" ажлын үр дүнг эрдэмтэн, судлаач, хуульчдад танилцууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Монгол Улсад хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хамгаалах ажлын хүрээнд Үндсэн хууль, олон улсын хүний эрхийн гэрээ конвенцоор баталгаажуулсан хүний эрх тус бүрийн хэрэгжилтийг хэмжих үндэсний үзүүлэлт боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байна.

IMG_8911.JPG

Уг ажлын явцыг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх Иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөлд (2022.12.06), судалгааны байгууллагууд болон хүний эрхийн чиглэлээр мэргэшсэн эрдэмтэн, судлаач, хуульчдад (2022.12.07) танилцуулж, санал солилцлоо.

IMG_8919.JPG

Хүний эрхийн үндэсний индекстэй болсноор Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөг бодитоор үнэлэх, хүний эрхийн чиглэлээр гаргаж буй ахиц дэвшлийг тодорхойлох, төрийн бодлого, шийдвэр хүний эрхэд суурилсан болох нөхцөл бүрдэнэ гэж ХЭҮК-оос үзэж буй юм.

IMG_8917.JPG

IMG_8918.JPG

IMG_8921.JPG

IMG_8922.JPG

IMG_8929.JPG

IMG_8942.JPG

IMG_8941.JPG

IMG_8940.JPG

IMG_8939.JPG

IMG_8934.JPG

IMG_8933.JPG

IMG_8931.JPG

IMG_8928.JPG

IMG_8936.JPG