• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл

2021 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2020 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2019 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2018 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2017 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2016 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2015 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2014 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх