• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Туслах малчдын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт” судалгааны ажлын удирдамж

“ТУСЛАХ МАЛЧДЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН УДИРДАМЖ
Үзэх