• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн олон улсын гэрээ

Нийт 3 мэдээнээс 1-3-г харуулж байна

НҮБ-ын хүний эрхийн олон улсын суурь гэрээ

2013-02-20
[attachment=70:Арьс үндсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц] [attachment=84:Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон ...

Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гэрээ, конвенциуд

2012-02-08
[attachment=54:Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай 59 дүгээр конвенц] [attachment=55:Алагчилахгүй байх (ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт) ...

Хүний эрхийн олон улсын бусад гэрээ

2012-02-08
[attachment=53:Апартеидийн гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц] [attachment=52:Боловсролын талаар алагчилахтай тэмцэх ...