• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутаг

Нийт 224 мэдээнээс 201-224-г харуулж байна

Мэдээлэл хийлээ

2016-03-28
2016 оны 02-р сарын 23-ны өдөр Баянхонгор аймгийн 8 багийн гудам хариуцаж ажилладаг 80 идэвхтэн ажилчдад Комиссын талаар ...

Сургалт явууллаа

2016-03-28
Өвөрхангай аймгийн ШШГА-ны хүсэлтээр тус албаны ажилтан, алба хаагч нарт 2016 оны 03 сарын 28-ны өдөр "Монгол Улс ...

Өвлийн морин уралдааныг хориглолоо

2016-03-28
2015 оны Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 164, 448 тоот /2015 оны 08 сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 06 ...

Залуу гэр бүлийн чуулга уулзалтад оролцов

2016-03-28
2016 оны 03 дугаар сарын 10-нд болсон "Гэр бүлийн үнэ цэнэ” залуу гэр бүлийн чуулга уулзалтанд оролцож Комиссын ...

Эрүүлжүүлэх байрны нөхцөл байдалтай танилцлаа

2016-03-28
2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Комиссын даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын дэргэдэх эрүүлжүүлэх ...

Цагдан хорих байрны нөхцөл байдалтай танилцав

2016-03-28
2016 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр комиссын даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу Баянхонгор аймгийн цагдан хорих байрны нөхцөл ...

Хүний эрхийн сурталчилгаа хийв

2016-01-25
2016 оны 01-р сарын 22-ны өдөр Баянхонгор аймгийн 8 багийн гудамж хариуцаж ажилладаг 170 идэвхтэн ажилчдад Хүний эрхийн ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын албаны Архангай аймагт ажиллах ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай

2015-11-18
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт явууллаа

2015-10-01
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Өвөрхангай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Т.Осоржамаа 2015 оны 9 дүгээр сарын 7-ны ...

Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг “Уучил” жүжиг Дархан-Уул аймгийн "Залуучууд" театрын тайзнаа тавигдана

2015-10-01
Орон нутгийн театрт үзвэрийн шинэлэг төрөл болох "Тавилттай уншлага”-ыг нэвтрүүлэх замаар иргэдэд хүний эрхийн болон эрх зүйн боловсрол ...

"Хүний эрхийн нээлттэй өдөр" арга хэмжээг зохион байгууллаа

2015-09-28
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь хүний эрхийг сахин хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиг үүргийнхээ хүрээнд Дорноговь аймагт ...

Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн суралцагчдад мэдээлэл хийв

2015-09-24
Хэрлэн сумын 1 дүгээр сургуулийн 10а ангийн 31 суралцагчдад "Хүүхдийн эрх” сэдвээр, ахлах ангийн 5 багшид "Хүний эрхийн ...

Цагдан хорих байрны нөхцөл байдалтай танилцлаа

2015-09-24
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дорнод аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Д.Дугарсүрэн ШШГЕГ-ын харъяа Дорнод аймаг дахь Шүүхийн ...

Хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа

2015-09-24
2015 оны 9 дүгээр сарын байдлаар иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх, өмчлөх эрх, төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдлоо гаргаж ...

"Хүний эрхийн өдөрлөг орон нутагт" арга хэмжээг зохион байгууллаа

2015-06-19
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн Н. Ганбаяраар ахлуулсан баг 2015 оны 6 дугаар сарын 8-9-ний өдрүүдэд ...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт явууллаа

2015-06-12
ХЭҮК-ын ахлах мэргэжилтэн Г.Нарангоо нь Өмнөговь аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын захиалгаар 2015 оны 5 дугаар сарын 11-ний ...

Хууль сурталчлах аянд хамтран ажиллаж байна

2015-05-13
Говь-Алтай аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс төрийн албан хаагчид, иргэд, олон нийтийн хууль эрх зүй,хүний ...

9 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа

2015-05-12
Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль Олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэд ...

Хүний эрхийн сургалт зохион байгууллаа

2015-05-12
Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт суманд "Шөрмөсөн” нэртэй цахиур чулууг хууль бусаар түүж байгаагаас үүсч буй нөхцөл байдал, эрх зүйн ...

Хүүхдийн хууль зүйн хорооны гишүүнээр ажиллана

2015-05-12
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн а/181 дугаар "Хууль зүйн хороо байгуулах тухай" ...

"Хүний эрхийн өдөрлөг-орон нутагт" арга хэмжээг Баянхонгор аймагт зохион байгууллаа

2015-05-12
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга Ж.Бямбадоржоор ахлуулсан баг 2015 оны 5 дугаар сарын 3-9-ний өдрүүдэд Баянхонгор аймагт ажиллаж, ...

Одонтой ээжүүдэд "Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба Хүний эрх" сэдвээр сургалт хийлээ

2015-05-12
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн тус Аймгийн Алдарт эхийн одонтой ээжүүдийн холбоо, Нийгмийн ажилтны ...

“Хүний эрхийн өдөрлөг-орон нутагт” арга хэмжээг Архангай аймагт зохион байгуулна

2015-05-12
Үндсэн хууль, бусад хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний ...