• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Танилцуулга

Нийт 7 мэдээнээс 1-7-г харуулж байна

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Тамгын газар

2021-01-12
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Тамгын газартай. 2001 ...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Стратеги төлөвлөгөө (2015-2020 он)

2020-08-14
ОРШИЛМонгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2015-2020 оны стратеги төлөвлөгөөг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний баталгааг ...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс

2020-03-03
2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль батлагдсанаар Хүний эрхийн ...

ХЭҮК-ын дэргэдэх Иргэний Нийгмийн Зөвлөл

2020-02-17
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасны дагуу Хүний эрхийн Үндэсний Комисс үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс

2013-02-20
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1993 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар олон улсын гэрээ, конвенцид заасан хүний эрх, ...

Санал хүсэлт