• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зарлал

Нийт 179 мэдээнээс 1-40-г харуулж байна

Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүнийг сонгон шалгаруулах нээлттэй сонсгол болно

2023-02-09
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” ...

Зөвлөх үйлчилгээний зар

2023-01-09
Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний бодлогын судалгааны хүрээнд цагдан хорих арга хэмжээ, түүнийг хэрэглэх үндэслэл, журам, өнөөгийн ...

Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны гишүүнд нэр дэвших тухай хүсэлт хүлээн авч байна

2022-11-14
Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд хүний эрх ...

Зөвлөх үйлчилгээний зар

2022-10-26
“Эрүү шүүлт, хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхээс ангид байх сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай болон сэтгэцийн ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос эрхлэн гаргадаг “Хүний эрх” онол, арга зүйн сэтгүүлд эрдэмтэн, судлаачид Та бүхнийг бүтээлээ ирүүлэхийг урьж байна.

2022-09-29
Комисс “Хүний эрх” онол, арга зүйн сэтгүүлийг 2002 оноос хойш 59 дугаарыг эрхлэн гаргасан бөгөөд 2018/2 дугаараас эхлэн ...

“Хүний эрх хамгаалагчдын эрхийн хэрэгжилт” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна

2022-09-20
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Хүний эрх хамгаалагчдын эрхийн хэрэгжилт” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул судалгаа, ...

Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй манлайлагчийг сонгон шалгаруулж, нөлөөллийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх ажилд урьж байна

2022-08-01
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний ...

Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн мэдрэмжтэй эрэгтэй манлайлагчийг сонгон шалгаруулж, нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах ажилд урьж байна

2022-07-05
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний ...

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

2022-06-22
Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсэгт “Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ...

Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн эрх тэгш байдлын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажилд урьж байна

2022-06-08
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх хууль тогтоомжийн зохицуулалт, хэрэгжилтэд болон ...

“Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн төлөв байдал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна

2022-05-24
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн төлөв байдал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах гэж ...

“Төрийн тусгай албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн төлөв байдал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна

2022-05-24
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Төрийн тусгай албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн төлөв байдал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах гэж ...

Улаанбаатар хотын гэр хороололд амьдарч буй “Ахмад настны эрх, хамгаалал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна

2022-05-18
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Улаанбаатар хотын гэр хороололд амьдарч буй “Ахмад настны эрх, хамгаалал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон ...

“Дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавхжуулах нь” төслийн хэрэгжилтийн анхан шатны үнэлгээ хийх зөвлөх баг сонгон шалгаруулна

2022-05-11
Европын Холбооны санхүүжилттэй “Дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавхжуулах нь” төслийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ...

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх иргэний нийгмийн зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

2022-05-04
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд Комиссын үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн оролцоог хангаж, дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй Иргэний ...

“Ахмад настны эрх, хамгаалал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зар

2022-05-02
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Улаанбаатар хотын гэр хороололд амьдарч буй “Ахмад настны эрх, хамгаалал” судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс төрийн үйлчилгээний ажлын байрны сул орон тоог зарлаж байна

2022-04-19
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс төрийн үйлчилгээний ажлын байрны сул орон тоог зарлаж байна2022 оны 04.20-28-ны өдрүүдэд www.info@nhrcm.gov.mn хаягаар ...

Судалгааны ажил хийхийг урьж байна

2022-04-07
Комиссоос " Их дээд сургуулийн оюутан залуусын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд эрхийн хэрэгжилт" судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг ...

Комиссын дэргэдэх иргэний нийгмийн зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

2022-02-15
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд Комиссын үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн оролцоог хангаж, дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй Иргэний ...

Социологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна

2022-01-28
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос “Ковид-19 цар тахлын үеийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ” социологийн судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ...

"Цар тахлын үед сонгох эрхийг хангах нь" сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна

2021-05-06
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ-тай хамтран Ковид-19 цар тахлын үе дэх хүний эрхийн ...

“Хүний эрх” сэтгүүлд өгүүлэл, нийтлэл, орчуулгын материал хүлээн авч байна

2021-04-29
Хүний эрхийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ, сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаачид Та ...

"Цар тахал ба Хүний эрх: Тэгш байдлын зарчим" сэдэвт цахим хэлэлцүүлэгт урьж байна

2021-04-13
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Нээлттэй нийгэм форум ТББ-тай хамтран зохион байгуулдаг "Хүний эрхийн тухай ярилцъя" нээлттэй ...

“Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх нь” сэдэвт цахим уулзалтад урьж байна

2021-03-18
Нээлттэй Нийгэм Форум ТББ-тай хамтран зохион байгуулдаг “Хүний эрхийн тухай ярилцъя” ээлжит цахим уулзалт 2021 оны 3 дугаар ...

"Хүний эрхэд суурилсан эрүүл мэндийн үйлчилгээг цар тахлын үед хэвшүүлэх нь" сэдэвт цахим хэлэлцүүлэгт урьж байна

2021-03-17
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ-тай хамтран Ковид-19 цар тахлын үе дэх хүний эрхийн ...

"Сурч боловсрох эрхийг цар тахлын үед хангах нь" сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна

2021-03-03
Коронавируст халдвар (Ковид-19) цар тахлаас урьдчилан сэргийлж, тэмцэж буй энэ цаг үед хүний эрхийн тулгамдаж буй асуудлыг олон ...

"Хүний эрхийн үндэсний байгууллагын чиг үүрэг, цар тахлын үеийн оролцоо" сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг болно

2021-02-17
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын санаачилгаар "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Бодлого ярьцгаая, залуус ...

"Цар тахлын үеийн шийдвэр гаргалт ба Хүний эрх" сэдэвт цахим хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна

2021-02-05
Коронавируст халдвар /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх шийдвэрүүд болон хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар ...

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлажээ

2021-01-06
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль, Хүний эрхийн үндэсний комиссын болон эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал ...

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

2020-12-11
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Тамгын газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 04/634 тоот албан бичгээр ирүүлсэн ...

"Цар тахлыг даван туулах нь: Хүний эрхийн төлөө нэгдэцгээе" хэлэлцүүлэгт урьж байна

2020-12-08
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалыг 1948 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр баталснаар жил бүрийн эл ...

Хүний эрхийн гомдол, мэдээллийг цахимаар хүлээн авч байна

2020-11-12
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь улс орон даяар хатуу хөл хорио тогтоож, бүх нийтийн бэлэн байдлын ...

Түр ажлын байрны зар

2020-10-26
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Хүний эрхийн боловсрол хариуцсан референт, Олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан референт ...

"Цагдаагийн алба хаагч ба Хүний эрх" цахим уулзалтад урьж байна

2020-09-07
Та бүхнийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран зохион байгуулдаг "ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ЯРИЛЦЪЯ" ээлжит уулзалтад ...

“Хүний эрх” сэтгүүлд өгүүлэл, нийтлэл, орчуулгын материал хүлээн авч байна

2020-09-04
Хүний эрхийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ, сургал, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэмтэн судлаачид Та ...

"Сонгох эрх ба Залуусын оролцоо" цахим уулзалтад оролцохыг урьж байна

2020-06-15
Та бүхнийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран зохион байгуулдаг "ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ЯРИЛЦЪЯ" ...

Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтын зар

2020-05-29
Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтын зар МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ...

"Сонгууль-2020 ба Сонгох эрх" цахим уулзалтад урьж байна

2020-05-08
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос "Нээлттэй Нийгэм Форум" ТББ-тай хамтран зохион байгуулдаг “Хүний эрхийн тухай ярилцья” өглөөний ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний сонгон шалгаруулалтын зар

2020-04-16
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний сонгон шалгаруулалтын зарыг эндээс үзнэ үү. ...

"Ковид-19 ба Хүний эрх" сэдэвт хүний эрхийн уулзалтад урьж байна

2020-04-15
Та бүхнийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум ТББ-аас хамтран зохион байгуулдаг "Хүний эрхийн тухай ...