• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үеэс 15.5 хувиар, хүчирхийллийн улмаас амиа алдсан хүний тоо 2.2 дахин өссөн байна.

Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үеэс 15.5 хувиар, хүчирхийллийн улмаас амиа алдсан хүний тоо 2.2 дахин өссөн байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хохирогчийг хамгаалах, далд буй хүчирхийллийг илрүүлэх зорилоор Хүний эрхийн Үндэсний Комисс иргэд, олон нийт, төрийн холбогдох байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хандан энэхүү уриалгыг гаргаж байна.