• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дохионы хэлний Олон Улсын өдөр боллоо

Эх хэл бол аливаа улс үндэстний оршин тогтнох, үндэсний онцлогоо хадгалах урьтач нөхцөл, хувь хүний оршихуйн үндэс билээ. Дохионы хэл бол сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүсийн эх хэл юм.