• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх чухал гэв

Элбэрэлт хатан арга хэмжээ боллоо

Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах Олон Улсын өдрийг угтан Эрдэнэбулган сумтай хамтран "Элбэрэлт хатад" арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд салбар, салбарын төлөөлөл хөдөлмөр зүтгэлийнхээ үр шимээр үр хүүхдээ зөв өсгөн хүмүүжүүлж, иргэний үүргээ, ээжийн үүргээ нэр төртэйгээр биeлүүлж, ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө улс, орон нутагтаа хувь нэмрээ оруулж байгаа байгууллага бүрээсээ шалгарсан ажилчин ангийн төлөөлөл болсон эмэгтэйчүүд, баг бүрээс тодорхойлогдож ирсэн одонтой ээжүүд нийт 75 ээж нарыг хамруулан баярлуулсан. Арга хэмжээний үeэр ээжүүдийг үсчин, гоо сайхны салонаар үнэгүй үйлчлүүлж, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч "Сэтгэлийн илгээмж"- ээр үр хүүхдээр нь сэтгэлийн бэлэг бариулж, илгээсэн захидал, дүрст мэндчилгээг дамжуулж. Эмэгтэйчүүдийн баярыг тэдний эрхийг хамгаалах чиглэлээр эргэх холбоотойгоор, үлдэх бодит ажилтайгаар зохион байгуулахаар эмэгтэйчүүдээс авсан санал хүсэлтийг нэгтгэн зөвлөмж гаргах, эмэгтэйчүүдэд хууль эрх зүйн мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, тулгамдсан асуудалд гүүр болох зорилгоор "Ээжүүд ба эрх" сэдвээр сургалт явуулах юм.

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл нь жендэрийн тэгш бус байдлаас бий болдог бөгөөд тэгш бус байдлыг улам дэвэргэж байдаг. Энэ нь хүний эрхийн зөрчил төдийгүй эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дунд эрх мэдлийн тэгш бус байдлыг илэрхийлдэг. Гэхдээ өнөөдөр жендэрийн асуудлыг хоёрхон хүйст хамааруулж ойлгох, судлах, хэлэлцэх нь учир дутагдалтай болжээ. Бусад хүмүүсийн эрх үүнд хамааралтай хэмээн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг илтгэлдээ дурдаж байлаа. "Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь: Хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа” сэдэвт онол, практикийн бага хурлыг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Гадаад харилцааны яамтай хамтран зохион байгуулсан бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий газар "Жендэрээс үүдэлтэй тэмцэх цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хохирол нөхөн төлүүлэх үйл ажиллагаа", Улсын ерөнхий прокурорын газар "Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийг шалгах шийдвэрлэх ажиллагаанд анхаарах асуудал", Хууль сахиулах их сургууль "Гэр бүлийн хүчирхийлэл, өнөөгийн байдал", "Жендэрээс үүдэлтэй холбоотой гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалтын тогтолцоо" зэрэг сэдвээр илтгэл тавьж оролцлоо. Хууль сахиулах байгууллагын түвшинд тулгамдаж буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам, сайн туршлагыг харилцан солилцож, хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээтэй болох зэрэг асуудлыг хөндөн хэлэлцлээ.Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл нь хүний эрх, эрүүл мэнд, үндэсний хөгжилд өргөн хүрээнд нөлөөлсөн нийгмийн тулгамдсан асуудлын нэг болоод байна. хамгийн түгээмэл тохиолддог ч, цөөн мэдээлэгддэг хүний эрхийн зөрчил юм. Хүчирхийлэлд өртөгсдийн олонх нь хүчирхийллийг мэдээлэхгүй байгаа нь тэдэнд үзүүлдэг тусламж үйлчилгээний хувилбар, боломж хязгаарлагдмал, хүчирхийлэл үйлдэгчийг бус хохирогчийг буруутгах хандлага бүхий нийгэм, соёлын хэм хэмжээ давамгайлж байгаатай холбоотой хэмээн оролцогчид үзэж байна.