• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Санхүү бүртгэлийн ажилтнууд чадавхаа дээшлүүллээ

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн Архангай аймаг дахь салбар, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба, Насан туршийн боловсролын төв, Аймгийн ЗДТГ хамтран төсвийн байгууллагуудын болон аж ахуй нэгжийн нягтлан бодогчид, мэргэшсэн нягтлан бодогчдыг хамруулан “Санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын чадавхыг дээшлүүлэх сургалт”-ыг зохион байгууллаа.

Санхүүчдэд “Бидний сэтгэл зүй” сэдвээр 20 минутын сургалт, мэдээлэл өглөө. Хөтөлбөрийг хавсаргав.