• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Статистик мэдээлэл

Хайрхан, Эрдэнэмандал, Их-тамир, Цэнхэр, Өгийнуур, Хашаат, Өлзийт, Өндөр-Улаан суманд ажиллаж иргэдийн хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх 22 удаагийн сургалт сурталчилгаа нөлөөллийн ажил зохион байгуулж 1759 хүнийг хамруулсан байна.

Вэб сайт пэйж хуудаст 89 удаагийн мэдээ мэдээлэл оруулж, 370 гарын авлага тараах материал иргэдэд тарааж, 8 гомдолд ажиллагаа хийж хариуг хүргүүлж ажиллажээ.