• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Судалгааны ажлын талаар

Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үндэсний тогтолцоог боловсронгуй болгоход манлайлах үүрэгтэй оролцох нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын стратегийн зорилт юм. Энэ хүрээнд Комиссын гомдол шийдвэрлэх ажиллагааны мэргэжлийн байдлыг дээшлүүлэх, ил тод, нээлтэй болгохын зэрэгцээ хүний зөрчигдсөн эрх, эрх чөлөөг сэргээх үүрэгтэй Үндсэн хуулийн цэц, шүүх зэрэг байгууллагуудтай Комисс үр дүнтэй хоршиж ажиллах зарчмыг тодорхойлох зорилгоор онол, эрх зүйн зохицуулалт, нөхцөл байдлыг үе шаттай судалж, санал боловсруулах юм.