• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сурагчид Хүүхдийн эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүлж байна #Хүний_эрхийн_Үндэсний_Комисс #Хүний_эрх #nhrcm

“Хүүхдийн эрх ба хамгаалал" сэдэвт сургалтыг Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар сургуулийн дунд ангийн сурагчдыг хамруулан зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтаар хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, оролцох, хамгаалуулах эрхийн талаар сурагчдын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, эрх зөрчигдсөн тохиолдолд хэнд хандах, ямар тусламж дэмжлэг авч болох мэдээллийг түгээлээ.

Уг сургалтад нийтдээ 33 сурагч хамрагдлаа.

“Хүүхдийн эрх ба хамгаалал" сэдэвт сургалтыг Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар сургуулийн дунд ангийн сурагчдыг хамруулан зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалтаар хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, оролцох, хамгаалуулах эрхийн талаар сурагчдын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, эрх зөрчигдсөн тохиолдолд хэнд хандах, ямар тусламж дэмжлэг авч болох мэдээллийг түгээлээ.

Уг сургалтад нийтдээ 33 сурагч хамрагдлаа.