• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

СУРАГЧИД ХҮҮХДИЙН ЭРХ-ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ЭРХ СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Эрдэнэбулган суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад "Хүүхдийн эрх-Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрх"-ийн талаар мэдлэг ойлголт өгөх сургалтад 1-5 дугаар сургуулийн 400 орчим сурагч хамрагдлаа.

Сургалтыг аймгийн Эрүүл мэндийн газар, “Мэдлэгийн сүлжээ” ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлсэн бөгөөд сургалтын үйл ажиллагааны зардлыг "Тэгш тусгал" ТББ-га хариуцан ажиллалаа.