• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Татварын албан хаагч нар сургалтанд хамрагдлаа

Аймгийн Татварын хэлтсийн хүсэлтийн дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ний өдөр тус хэлтсийн 11 албан хаагч нарыг хамруулсан “Хувь хүний хандлага” сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг лекц, багаар ажиллуулах хэлбэрээр зохион байгууллаа.