• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Татварын байцаагч нар сургалтад хамрагдлаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Архангай аймаг дахь ажилтан Татварын хэлтсийн алба хаагч нарыг хамруулсан "Харилцаа-хандлага" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад сумдын татварын байцаагч болон татварын хэлтсийн 20 гаруй албан хаагч ороцлоо.