• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсэг Архангай аймагт ажиллалаа

Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр төрийн албаны шинэтгэл, төрийн албаны тухай хууль, холбогдох дүрэм, журмыг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд 09 дугаар сарын 16-наас 18-ны өдрүүдэд Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын хэсэг Архангай аймагт арга зүйн сургалт зохион байгуулж, ажиллаж байна.