• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Халдвартын тасгийн албан хаагч нар сургалтанд хамрагдав

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Ч.Адъяасүрэнгийн хүсэлтийн дагуу Нэгдсэн эмнэлгийн Халдвартын тасгийн албан хаагч нарт 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр “Жендэрийн тэгш эрх-ялгаварлан гадуурхалт” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. Сургалтанд 21 албан хаагч хамрагдав.

.