• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэв

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран хэрэгжүүлж буй "Дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавхжуулах нь" төслийн хрээнд Ихтамир, Эрдэнэмандал, Хайрхан сумдын Эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүдийн хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг бэхжүүлэх, үйл ажиллагаандаа хүний эрхэд суурилсан хандлага, арга зүйг төлөвшүүлэхэд нь тусалж хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэх, сургагч багшаар дамжуулан иргэд, малчид, ялангуяа туслах малчдад хүний эрхийн боловсролыг түгээх, охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах ХЭҮК-той хамтран ажиллахад чиглэсэн МЭХ-ны орон нутгийн гишүүдэд зориулсан "Эмэгтэйчүүд хүний эрхийн боловсролын төлөө" хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөрийн дагуу 36 эмэгтэйг хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран хэрэгжүүлж буй "Дэмжих бүлэг болон хүний эрхийн сургалтаар туслах малчдыг чадавхжуулах нь" төслийн хрээнд Ихтамир, Эрдэнэмандал, Хайрхан сумдын Эмэгтэйчүүдийн холбооны гишүүдийн хүний эрхийн мэдлэг, ойлголтыг бэхжүүлэх, үйл ажиллагаандаа хүний эрхэд суурилсан хандлага, арга зүйг төлөвшүүлэхэд нь тусалж хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэх, сургагч багшаар дамжуулан иргэд, малчид, ялангуяа туслах малчдад хүний эрхийн боловсролыг түгээх, охид, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах ХЭҮК-той хамтран ажиллахад чиглэсэн МЭХ-ны орон нутгийн гишүүдэд зориулсан "Эмэгтэйчүүд хүний эрхийн боловсролын төлөө" хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөрийн дагуу 36 эмэгтэйг хүний эрхийн сургагч багшаар бэлтгэж, сертифкат олгов.