• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхийн өдөр"-ийг угтан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбогдуулан найруулан тавьсан "Хүсэл" жүжгийг аймгийн Хөгжимт драмын театр-т тоглуулав.

"Хүний эрхийн өдөр"-ийг угтан "Либерал эмэгтэйчүүдийн Оюуны сар" төрийн бус байгууллагын Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбогдуулан найруулан тавьсан "Хүсэл" жүжгийг Хөмжимт драмын теарт 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад 1 дүгээр сургууль, Ирээдүй сургууль, 15 цагаас 2 дугаар сургууль, 4 дүгээр сургууль 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 11 цагаас бүх цэцэрлэгүүд, 15 цагаас Спорт сургууль, 3 дугаар сургуулийн багш ажилчид, сурагчдын эцэг эх, ахлах 11 болон 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд үнэ төлбөргүй үзүүлэн жүжгийн утга санаа, Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн талаар үзэгчдийн дунд хэлэлцүүлэг явуулж, "Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба Хүний эрх" сэдвээр сургалт зохион байгуулав.