• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхийн өдөр"-ийг угтан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбогдуулан найруулан тавьсан "Хүсэл" жүжгийг аймгийн Хөгжимт драмын театр-т тоглуулав.

"Хүний эрхийн өдөр"-ийг угтан "Либерал эмэгтэйчүүдийн Оюуны сар" төрийн бус байгууллагын Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбогдуулан найруулан тавьсан "Хүсэл" жүжгийг 2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад аймгийн Хөмжимт драмын теарт  Шүүх, Прокурор, Цагдаагийн байгууллага, ШША, ШШГА-ны нийт  131 алжилтан алба хаагчийг хамруулан жүжгийг үзүүлж Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн тухай хууль болон "Хүсэл" жүжигтэй холбогдуулан хэлэлцүүлэг зохин байгуулав.