• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрх хамгаалагч гэж хэнийг хэлэх вэ?

Хүний эрх хамгаалагч гэж хэнийг хэлэх вэ?

“Хүний эрх хамгаалагч” гэж ганцаараа, эсхүл бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа, түүнд оролцож байгаа хүнийг хэлнэ.

#ХҮНИЙ_ЭРХ_ХАМГААЛАГЧИЙН_ЭРХ_ЗҮЙН_БАЙДЛЫН_ТУХАЙ_ХУУЛИАС