• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа гэж юуг хэлэх вэ?

“Хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа” гэж юуг хэлэх вэ?

“Хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа” гэж хүний эрх, эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжиж, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйн эсрэг хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үзэл бодлоо илэрхийлж, олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг хүндэтгэж, аливаа хэлбэрээр хүний эрхийг хамгаалахыг хэлнэ.

#ХҮНИЙ_ЭРХ_ХАМГААЛАГЧИЙН_ЭРХ_ЗҮЙН_БАЙДЛЫН_ТУХАЙ_ХУУЛИАС