• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Хүчирхэг охид" аяны хүрээнд 4 хэсэг салбар хэлэлцүүлэг боллоо

Охидын хууль эрх зүй, боловсрол, эрүүл мэндийн асуудал, охидын хамгаалал, хөгжих орчин тэдэнд тулгамдаж буй асуудал сэдвээр 4 салбар хэлэлцүүлэг зохион байгуулан, нэгдсэн хэлэлцүүлгийг хийж охид өөрсдийн тулгамдаж буй асуудал цаашид шийдвэрлэх арга замын талаар нээлттэй ярилцаж санал бодлоо солилцлоо.
Охидоос гарсан санал, хүсэлтийг “Зөвлөмжид” тусган орон нутгийн удирдлагууд, аж ахуй нэгж байгууллагын дарга нарт хүрүүлж, шийдвэрлүүлэн ажиллана.