• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн үзлэгийн ортой болов

Аймгийн Засаг дарга 9.0 сая гаруй төгрөгийн өртөг бүхий хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдэд, эхчүүдэд зориулан эрүүл мэндийн үзлэгийн болон төрөх орныг шийдвэрлэж өглөө. Уг ор нь эхчүүдийн төрөх тасагт байрлаж байна. Өнөөдрийн байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 эх зориулалтын орон дээр төржээ.