• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цэнхэр суманд ажиллав

Цэнхэр суманд ажиллаж иргэдийн хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт сурталчилгаа нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа.

Иргэдэд "Хүүхдийн эрх ба хамгаалал", "Хөдөлмөрлөх эрх" сэдвээр сургалт явуулж, гарын авлага тараах материал өглөө.

Сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 100 гаруй иргэн хамрагдаж хүний эрхийн мэдлэг ойлголтоо нэмэгдүүллээ.